I Gminny Konkurs „Pisanka Wielkanocna” – rozstrzygnięty!

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. odbyła się ocena prac konkursowych przez niezależne Jury, powołane przez Organizatorów konkursu. Jury pracowało w składzie trzyosobowym:

Pani Anna Bachnacka – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze,

Pani Urszula Lech-Inglot – Inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze,

Pani Barbara Kalińska – Instruktor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko zdolnościami plastycznymi, ale też znajomością różnych technik zdobienia pisanek wielkanocnych oraz wiedzą z dziedziny florystycznej.

Na konkurs wpłynęło łącznie 65 prac ze wszystkich szkół na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Zgodnie z regulaminem termin składania prac konkursowych upłynął dnia 5 kwietnia 2019 r.
Jako organizatorzy bardzo cieszymy się, że konkurs organizowany po raz pierwszy w naszej szkole, znalazł tak duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Ze względu na wysoki poziom wykonania prac konkursowych, Jury miało utrudnione zadanie i w ocenie końcowej wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Nikola Nicpoń – uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Siedleczce,

II miejsce – Wiktoria Kulas – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Rączynie,

III miejsce ex aequo:

– Julia Podławiak – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach,

– Igor Zawadka – uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej w Sieteszy,

Wyróżnienia:

Katarzyna Fronc – uczennica kl. Va Szkoły Podstawowej w Kańczudze,

Maciej Szybiak – uczeń kl. IVc Szkoły Podstawowej w Kańczudze,

Zuzanna Plezia – uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej,

Aleksandra Adamarek – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Pantalowicach,

Milena Bielec – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Siedleczce,

Oliwia Krzemień – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach,

Maja Lewandowska – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Rączynie,

Zuzanna Sowa – uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej,

Oliwia Basiak – uczennica kl. IVa Szkoły Podstawowej w Kańczudze,

Weronika Chmura – uczennica kl. III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe a uczestnicy – dyplomy za udział w konkursie. Organizator składa serdeczne podziękowania dla Jury, za podjęcie się zadania oceny prac, dla Opiekunów, że zachęcili i zaangażowali dzieci i młodzież w tak dużej liczbie uczestników.

Patronat nad konkursem objęli:

– Pan Andrzej Żygadło – Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze,

– Pan Jan Krupiński – Dyrektor OKMiG w Kańczudze,

– Pani Dorota Konieczna – Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze.

Sponsorzy konkursu:

– Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze,

– Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze,

– Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Kańczudze,

– Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kańczudze,

– Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Kańczudze.

            Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji I edycji Gminnego Konkursu „Pisanka Wielkanocna” – serdecznie dziękujemy za współpracę i życzliwą pomoc.

 

                                                                                                                      Organizator:

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

Dorota Konieczna