W dniu 5 czerwca 2019 roku w godzinach od 10.30 do 13.30 w Zespole Szkół w Kańczudze  odbyła się XII edycja happeningu pod hasłem: „Gram czysto – czerpię radość ze sportu”.

W tej corocznej imprezie udział wzięła cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami i wychowawcami klas, jak również uczniowie III Gimnazjów oraz klas VIII szkół podstawowych z Kańczugi, Siedleczki, Łopuszki Wielkiej i Krzeczowic.

W programie przewidziano między innymi: gry i zabawy na wesoło, mecz piłki siatkowej, wykład nt. wystąpień publicznych oraz wspólne pieczenie kiełbasek.

Jedną z atrakcji był wykład pracownika naukowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zatytułowany „Wystąpienia publiczne”, w którym uczestniczyła nie tylko młodzież naszej szkoły, ale również zaproszeni goście.

Ponadto podczas happeningu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych uczniom wyróżnionym w I edycji Gminnego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem: „Żyj zdrowo i bez uzależnień”. Konkurs promował styl życia w trzeźwości i abstynencji oraz upowszechniał wzorce i postawy prozdrowotne, a jego organizatorami byli Pełnomocnicy Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga ds. uzależnień p. Katarzyna Kulig i p. Marta Wojdyła. W imieniu Burmistrza Pana Andrzeja Żygadło nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczyła Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga wraz z Panią Dorotą Konieczną – dyrektorem Zespołu Szkół. Nagrodę specjalną za największą ilość złożonych prac otrzymała Szkoła Podstawowa w Siedleczce.

W tym dniu, na terenie szkoły można było oglądać prace plastyczne uczniów z w/w konkursu.

Na zakończenie uroczystości uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie zaproszeni po odbiór nagród z Gminnego Konkursu Profilaktycznego uczestniczyli we wspólnym pieczeniu kiełbasek.