Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Kańczudze składa serdeczne podziękowanie za wkład w organizację Dnia Otwartego Szkoły:

 

Podkomisarzowi Mirosławowi Statkowi z Komisariatu Policji w Kańczudze,

 Starszemu Aspirantowi Justynie Urban z Komendy Powiatowej w Przeworsku,

 Aspirantowi Sztabowemu Mirosławowi Inglotowi  i Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku,

 Kapitanowi Markowi Pankiewiczowi przedstawicielowi Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu,

 Żołnierzom z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu ,

 Żołnierzom z 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu,

 Żołnierzom z 21 Brygady Strzelców im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty – Spiechowicza w Rzeszowie,

 Absolwentom Naszej Szkoły:

Piotrowi Szczygłowi, Mateuszowi Szałajce oraz Krystianowi Leniarowi,

 Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie.