W dniu 15 października 2019 roku w Zespole Szkół w Kańczudze obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pani Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga – Teresa Argasińska, przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Szkoły: Pani Alina Mazur, Pani Elżbieta Konieczny i Pani Agnieszka Bawor oraz emerytowani nauczyciele. Pani Sekretarz odczytała list z życzeniami od Pana Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Andrzeja Żygadło oraz złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły w imieniu własnym. Do życzeń dołączyła się również Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Alina Mazur.

Święto Edukacji Narodowej to również moment, by docenić i nagrodzić pracowników oświaty. W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno–wychowawczej Nagrodę Kuratora Oświaty w Rzeszowie otrzymała Pani Beata Drozd, srebrny medal za wieloletnią służbę otrzymała Pani Monika Mazur oraz brązowy medal Pani Marzena Szlachta. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały Panie Grażyna Dzierga i Agata Kotlińska-Kosior.

Wszyscy przybyli na uroczystość obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Prowadzący akademię Izabela i Bartosz złożyli w imieniu całej społeczności uczniowskiej wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia i podziękowania za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży.