ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE REALIZUJE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Projekt praktyk pt. „STAŻE ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049554 realizowany jest przez Zespół Szkół w Kańczudze w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dniach 15 – 30.10.2018. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.

Główne cele projektu:

  • zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach;
  • zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy;
  • rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia;
  • zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania jęz. angielskiego,
  • rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;
  • wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim;
  • zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji;