Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe – znajduje się na bazie konkurencyjności

 

Został wyłoniony Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawoodwego w Rezszowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowegp w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 8