ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE ZAPRASZAWSZYSTKICH CHĘTNYCH GIMNAZJALISTÓW I NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W SZKOLNYMHAPPENINGU„GRAM CZYSTO – CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE” – impreza promująca STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI.

W PROGRAMIE:

  • POKAZY SPRZĘTU WOJSKOWEGOPRZYGOTOWANE PRZEZ WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ,
  • POKAZY SYMULATORA DACHOWANIA,
  • POKAZY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,
  • ROZGRYWKI SPORTOWE,
  • WSPÓLNE PIECZENIE KIEŁBASEK.

TERMIN IMPREZY:     6 CZERWCA 2018 r.

MIEJSCE:                 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE,

GODZ.:                    9.45 – 13.00

TEL. KONTAKTOWY: 16 – 642-38-30

UWAGA: Aby wziąć indywidualny udział w pokazach symulatora należy mieć zgodę podpisaną przez rodzica o treści:

Wyrażam zgodę na indywidualny udział mojego dziecka………………………………… w ćwiczeniach na symulatorze dachowania organizowanych w dniu 6.06.2018 r. przez Zespół Szkół w Kańczudze. Potwierdzam dobry stan jego zdrowia.