W dniu 20.03.2017 r. uczniowie klasy 1 TL uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Izby Skarbowej w Przeworsku. Temat przewodni tych warsztatów brzmiał „Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego i VAT”. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją potrzebną do rozliczenia się przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym oraz wypełniali druki np. podatkową księgę przychodów i rozchodów, rejestr zakupów, sprzedaży i deklaracje VAT.

Szkolny koordynator projektu:

Donata Kozłowska