22 czerwca 2018 r. odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Godzina 900 Msza św. w Kościele Parafialnym w Kańczudze.

Godzina 1015 uroczystości na sali gimnastycznej.

OBECNOŚĆ UCZNIÓW OBOWIĄZKOWA