Tegoroczne ŚWIĘTO SZKOŁY odbyło się 20 grudnia i połączone było ze spotkaniem wigilijnym. Uroczystościom patronował cytat  z kolędy Franciszka Karpińskiego: PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ… .Na uroczystość  przybyło wielu znamienitych gości: Pan Bogusław Urban Starosta Powiatu Przeworskiego, Pan Marcin Fujarowicz radny Powiatu Przeworskiego,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze Pan Łukasz Skóra, Proboszcz Parafii w Kańczudze ks. dziekan dr Wojciech Pac, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i zakładów współpracujących z naszą szkołą, przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców.  Podczas uroczystości  głos zabrał Starosta Powiatu, który składając bożonarodzeniowe życzenia,  z sentymentem wspominał lata szkolne spędzone w naszym  liceum.

Dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości przygotowano program artystyczny w wykonaniu uczniów z poszczególnych klas. Zgodnie z hasłem przewodnim, odwoływał się on nie tylko  do stulecia niepodległości  Polski , ale także do symbolicznego i duchowego aspektu Wigilii i Bożego Narodzenia, do znaczenia tych świąt  w życiu narodu. Montaż poetycki opierał się na tekstach Adama Mickiewicza oraz na pięknych kolędach  i pastorałkach  śpiewanych przez szkolny chór.  Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor złożyła świąteczne życzenia i podzieliła się opłatkiem z przedstawicielami poszczególnych klas.