21 września w naszej szkole w obecności Starosty Powiatu Przeworskiego Pana Zbigniewa Kiszki odbyło się podsumowanie projektu pn.: „Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego – tradycja kulinarna w zgodzie z darami ziemi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019. Partnerami projektu były: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Przeworskiego oraz szkoły: Zespół Szkół w Kańczudze, Zespół Szkół w Zarzeczu i Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Głównym celem projektu było zachowanie i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego wsi powiatu przeworskiego poprzez wyeksponowanie różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych
i obrzędów z nimi związanych. Projekt zakładał również uczestnictwo uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych w warsztatach kulinarnych prowadzonych wspólnie z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich.  Podczas wspólnego przygotowania potraw Panie z Kół Gospodyń Wiejskich podzieliły się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu regionalnych potraw.