W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 01.06.- 20.06.2018 r. odbył się kurs „Wózków widłowych napędzanych”. Uczestniczyło w nim 6uczniów/uczennic z klasy czwartej Technikum Logistycznego. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Poprzez udział w kursie uczestnicy/uczestniczki poszerzyli/ły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku operatora wózków widłowych napędzanych.

Wszyscy uczniowie/ uczennice otrzymali/ły zaświadczenie potwierdzające nowo nabyte umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie wózkami.