W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 26.04.-30.04.2018 r. r odbył się kurs „Sprzedawca z kasą fiskalną”. Uczestniczyło w nim 10 uczennic z klasy drugiej i czwartej TŻ. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku sprzedawcy z kasą fiskalną. Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku sprzedawcy. Każda z beneficjentek samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego obsługiwała kasę fiskalną. Wszystkie uczennice otrzymały zaświadczenia potwierdzające nowo nabyte umiejętności.