W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 19.05.-27.06.2018 r. odbył się kurs „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Uczestniczyło w nim 10 uczniów/uczennic z klasy trzeciej Technikum Mechanicznego. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC. Poprzez udział w kursie uczestnicy/uczestniczki poszerzyli/ły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Wszyscy uczniowie/uczennice otrzymali/ły zaświadczenie potwierdzające nowo nabyte umiejętności.