W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość”w naszej szkole w dniach od 12.05.-27.05.2018 r. odbył się kurs „Kelnerski”. Uczestniczyło w nim 20 uczennic z klasy drugiej i czwartej Technikum Żywienia. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku kelner/kelnerka.

Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku kelnera/kelnerki. Każda z beneficjentek nabyła wiedzę z zakresu obsługi gości, sprzedaży sugestywnej oraz umiejętność sprawnego podawania potraw.

Wszystkie uczennice otrzymały dyplomy potwierdzające nowo nabyte umiejętności.