W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 19.05.- 10.06.2018 r. odbył się kurs „Event Manager”. Uczestniczyło w nim
12 uczennic z klasy drugiej i czwartej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej niezbędnej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie organizacji wydarzeń, przyjęć i konferencji.

Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe,
co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku organizatora imprez. Każda
z beneficjentek nabyła wiedzę z zakresu najnowszych trendów organizacji imprez oraz umiejętności planowania i realizacji eventu, a także poznała tajniki sztuki negocjowania warunków z podwykonawcami.

Wszystkie uczennice otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu.