INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU :  „DOBRY ZAWÓD INWESTYCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  OD 02.10.2017 R. DO 31.10.2019 R.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.4 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE

POWIAT: PRZEWORSKI

GMINA:  KAŃCZUGA

CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU: 715 105,38 ZŁ