W dniu 26 października 2018 roku zakończyła się zbiórka zniczy w ramach II edycji akcji „Światełko pamięci”, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. W naszej szkole zebrano 105 zniczy. Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki serdecznie dziękujemy.