Tradycyjnie od 11 lat w grudniu odbywają się w Zespole Szkół finały Powiatowych Konkursów Poezji Adama Mickiewicza: Recytatorskiego i Plastycznego. Także w tym roku 11 grudnia miała miejsce taka uroczystość. Wspomniane Konkursy adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego oraz uczniów Zespołu Szkół. Tegoroczny turniej, podobnie jak poprzednie, cieszył się dużym zainteresowaniem, także wśród uczniów ZS. W opinii jury  zarówno recytacje jak i prace plastyczne były bardzo ciekawe i wyróżniał je wysoki poziom artystyczny, wyłonienie laureatów nie było więc łatwe. Po gorących obradach jury w Konkursie Recytatorskim w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych przyznało I i III miejsce uczniom z gimnazjum w Kańczudze, II miejsce uczennicy z gimnazjum w Jaworniku Polskim. Wyróżnienia otrzymali uczniowie ze szkół w Pantalowicach, Krzeczowicach, Siedleczce, Łopuszce Wielkiej, Rączyny i Manasterza. Spośród uczniów Zespołu Szkół I miejsce zajęła uczennica Renata Żyła z Technikum Logistycznego, II przyznano Martynie Kiebale z Technikum Żywienia, natomiast III  zajął Krystian Drabik z Technikum Logistycznego.

W Konkursie Plastycznym w kategorii szkoły gimnazjalne i podstawowe I miejsce zajęła uczennica szkoły w Pantalowicach, II  miejsce uczennica ze szkoły w Łopuszce Wielkiej, III natomiast uczennica ze szkoły w Kańczudze. Przyznano także wyróżnienia dla uczniów ze szkół w Urzejowicach, Łopuszki Wielkiej, Pantalowic oraz Krzeczowic.

Spośród uczniów Zespołu Szkół – I miejsce zajęła Martyna Kiebała z Technikum Żywienia, II przyznano Angelice Kałamarz również z Technikum Żywienia, III natomiast otrzymał Jakub Marszałek również z Technikum Żywienia. Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali: Patrycja Chmielecka, Katarzyna Wrotny, Krzysztof Kubicki, Wioletta Brzezińska, Magdalena Chmura.

            Warto dodać, że nagrody dla zwycięzców ufundowali: Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze, Rada Rodziców i Rada Szkoły przy Zespole Szkół. Natomiast Patronatem Honorowym Konkursy objęli Dyrektor Zespołu Szkół, Starosta Powiatu Przeworskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu.

            Konkurs przebiegał w miłej, przedświątecznej atmosferze. Rozmowom na literackie i świąteczne tematy sprzyjał także poczęstunek przygotowany i serwowany przez uczennice Technikum Żywienia pod kierunkiem opiekunów p. Grażyny Dziergi i p. Małgorzaty Rożek – Ziobro.

Nad całością imprezy czuwali organizatorzy – p. Lucyna Szymańska, p. Monika Mazur, p. Marzena Szlachta.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom Konkursów, ich nauczycielom i opiekunom. Dziękują także dyrektorom szkół za umożliwienie uczniom i opiekunom udziału w turnieju.