Obecny rok jest w dziejach Polski rokiem szczególnie ważnym i doniosłym, obchodzimy bowiem setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dla uczczenia tego doniosłego faktu zorganizowano w Zespole Szkól Konkurs adresowany nie tylko do uczniów naszej szkoły, ale także do gimnazjalistów z Powiatu Przeworskiego. Jego celem było krzewienie idei małej ojczyzny i patriotyzmu w ogóle, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, uwrażliwienie na piękno świata, w którym żyjemy. Nad Konkursem czuwały Panie: D. Konieczna, L. Szymańska, M. Szlachta. Finał konkursu miał miejsce w dniu 23 kwietnia 2018 w trakcie Dnia Otwartej Szkoły.

Laureaci konkursu w kategorii szkoły gimnazjalne to:

I m – Julia Pakosz, Krzeczowice

II m – Gabriela Rączka, Siedleczka

III m – Justyna Kruk, Dębów

Wyróżnienie:

Wojciech Dyrkacz, Kańczuga.

Natalia Drabik , Siedleczka

Wśród uczniów naszej szkoły uznanie zdobyły:

Im – Anna Wołoszyn, IV TŻ

II m – Małgorzata Homik, IV TŻ

III m – Patrycja Chmielecka, III TM

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie podziękowania.

Konkurs cieszył się dużą popularnością, podobnie jak inne konkursy i zawody przygotowane przez Zespół Szkół, jak np. organizowane od 10 lat Konkursy Mickiewiczowskie. Wszystkim obecnie nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczestników.