W dniach 10.01-11.01.2018 r. został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z następujących kwalifikacji:

A.30- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
A.31- Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,
A.32- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,  T.06- Sporządzanie potraw i napojów T.15- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.12- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

Do części pisemnej przystąpiło ogółem 48 zdających. Do części praktycznej przystąpiło ogółem 53  zdających.
Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. Trzymamy kciuki.