W dniu 12 października 2018 roku w Zespole Szkół w Kańczudze obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością pan Wicestarosta Janusz Owsiak, pan Zygmunt Zielonka – członek Zarządu Powiatu Przeworskiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Szkoły: pani Alina Mazur, pani Elżbieta Konieczny i pani Agnieszka Bawor.  Pan Wicestarosta oraz Pani Alina Mazur złożyli nauczycielom i pracownikom  szkoły serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i przekazali kwiaty na ręce Pani Dyrektor Doroty Koniecznej.

Święto Edukacji Narodowej to również moment, by docenić i nagrodzić pracowników oświaty. W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej Nagrodę Kuratora Oświaty w Rzeszowie otrzymał pan Adam Puć,  Nagrodę Starosty Powiatu Przeworskiego pani Donata Kozłowska i pani Monika Mazur, Nagrodę Dyrektora Szkoły  pani Beata , pani Marzena Szlachta oraz pani Magdalena Urban, Medal Komisji Edukacji Narodowej pani Marta Pleśniak.

Wszyscy przybyli na uroczystość obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów. Prowadzący akademię Natalia i Kacper złożyli w imieniu całej społeczności uczniowskiej wszystkim nauczycielom z okazji ich święta serdeczne życzenia, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń oraz tego, aby podejmowany przez nich trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.