„Można  odejść na zawsze, by stale być blisko…”

Ks. Jan Twardowski


STAROŚCIE  POWIATU PRZEWORSKIEGO

 

PANU  ZBIGNIEWOWI  KISZCE

 

WYRAZY  ŻALU  I  SZCZEREGO  WSPÓŁCZUCIA

 

Z  POWODU  ŚMIERCI  ŻONY

 

SKŁADAJĄ  DYREKCJA,  NAUCZYCIELE,

PRACOWNICY  I  UCZNIOWIE

ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  KAŃCZUDZE

Łączymy się w żalu!