SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyniki ofert przetargowych

W związku ze złożonymi ofertami na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych projektu- wygrała Pani Dorota Czepiel.