Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest zadaniem szkoły, dlatego też nasi uczniowie w okresie marzec-kwiecień 2017 r. uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery z Przeworska p. Tomasza Dronia. Udzielona im została pomoc w planowaniu odpowiedniej ścieżki kształcenia i zawodu, jak również mogli skorzystać z porad dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy, czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Ponadto doradca zawodowy udzielił im również informacji dotyczących właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zasad odpowiedniej autoprezentacji. Mamy nadzieję, że te aktywne zajęcia zmotywują młodych ludzi do myślenia o swojej przyszłości zawodowej oraz przygotowywania się do wejścia na rynek pracy.