Podczas odbywającej się 7 kwietnia 2017 roku wywiadówki rodzice uczniów naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z pracownikiem Komisariatu Policji z Kańczugi sierż. szt. Jackiem Stopą. Tematyka obejmowała zachowanie bezpieczeństwa przez młodzież w korzystaniu z gier komputerowych oraz szeroko rozumianą cyberprzemoc.

Rodzicom została dostarczona wiedza nt. przyczyn zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież, zagrożeń związanych z cyberprzemocą, sposobów radzenia sobie z nimi oraz umiejętności pomocy dziecku. Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu i obejrzenie prezentacji multimedialnej przyczynią się do współpracy rodziny, szkoły i innych instytucji życia społecznego w celu ochrony młodych ludzi przed zagrożeniami w sieci.

pedagog szkolny: Katarzyna Kulig