23 lutego 2017 roku uczniowie klasy maturalnej uczestniczyli w DNIU OTWARTYM Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Wyjazd został zorganizowany przez wychowawcę klasy IV TŻH p. Bernadetę Bar oraz pedagoga szkolnego p. Katarzynę Kulig.

Podczas spotkania młodzież zapoznała się z ofertą dydaktyczną uczelni, z kadrą i studentami poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawicielami organizacji studenckich i kół naukowych. Uczniowie zwiedzili nowoczesną i w pełni skomputeryzowaną Bibliotekę oraz wybrane przez siebie instytuty: Instytut Ochrony Zdrowia, Instytut Ekonomii Zarządzania oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych. Na każdym z wydziałów na zwiedzających czekały pączki. Dodatkowo można było skosztować pysznej grochówki.

W trakcie dnia otwartego maturzyści uzyskali informacje o kryteriach przyjęć oraz zasadach rekrutacji w roku akademickim 2017/2018. Opiekę nad młodzieżą pełniły p. Bernadeta Bar oraz p. Lucyna Szymańska.