W dniu 19 października 2017 r. klasa 3 TM wyjechała na wycieczkę dydaktyczną mającą na celu poznanie zakładu B&P Engineering w Przeworsku produkującego linie technologiczne dla przemysłu spożywczego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć proces technologiczny na dwóch halach produkcyjnych. Poznali również park maszynowy oraz sposób wykonywania poszczególnych elementów linii technologicznych.

Następnym etapem wycieczki było zapoznanie z ośrodkiem egzaminacyjnym CKP w Dobrzechowie. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko poznać park maszynowy wykorzystywany w CKP w trakcie egzaminu zawodowego do kwalifikacji MG.19, ale również zobaczyć, jak może wyglądać praca w wybranym przez nich zawodzie.

Wycieczka osiągnęła swój cel, ponieważ uczniowie dzięki temu mają już pomysły na dalszą edukację i pracę zawodową.