W dniu 26 października 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste rozdanie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych Stypendiów Starosty Przeworskiego. W spotkaniu uczestniczyli nasi Stypendyści wraz z rodzicami, Pani Dyrektor Dorota Konieczna i Członek Komisji Stypendialnej Pani Agata Stącel. Kryterium przyznania stypendium było uzyskanie średniej co najmniej 4,9 i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania za poprzedni rok szkolny, bądź zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym – wówczas minimalna średnia ocen to 4,75.
Z naszej szkoły stypendium na rok szkolny 2017/2018 otrzymało 2 uczennice: Wiktoria Czyż z kl. III LO i Marlena Krowicka z kl. II TL.

Stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.