17 maja 2017 roku na terenie szkoły odbył się spektakl profilaktyczno-edukacyjny, w którym uczestniczyła cała społeczność uczniowska. „Spacer po linie” to przedstawienie ukazujące problem agresji i zachowań ryzykownych. Porusza także kwestie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętności kontroli stresu oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi. Ponadto ukazuje prawne skutki zachowań aspołecznych. Organizatorem spektaklu była Scena Teatralna „Kurtyna” z Krakowa, która kolejny rok współpracuje ze szkołą w zakresie organizacji programów profilaktycznych, a sponsorem – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga.

pedagog szkolny: Katarzyna Kulig