W dniu 15 marca 2017 r. pedagog szkolny Katarzyna Kulig zorganizowała spotkanie dla klas pierwszych: TŻM i TL z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Przeworska p. Justyną Kałamarz. Dotyczyło ono profilaktyki zdrowotnej, a przede wszystkim przyczyn i konsekwencji sięgania po środki uzależniające. Przedstawione sposoby działania, a także sygnały ostrzegawcze i pułapki substancji psychoaktywnych – zwłaszcza dopalaczy i narkotyków, poszerzyły wiedzę uczniów i obudziły świadomość społeczną w kierunku działań zapobiegających zachowaniom ryzykownym.

Ponadto w dniach 14.11.2016 r., 21.02.2017 r. i 28.02.2017 r. uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w spotkaniach z pracownikiem Komisariatu Policji z Kańczugi sierż. szt. Jackiem Stopą, dotyczących zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających, cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich. Zajęcia wzbogacone były o prezentacje multimedialne i filmiki edukacyjne. Mamy nadzieję, że przekazane rzetelnie treści umocniły uczniów w przekonaniu, iż młodzież swoimi wyborami kształtuje własną przyszłość.