W związku z obchodzonym 4 lutego Dniem Walki z Rakiem szkolny Zespół Promocji Zdrowia pod opieką Danuty Płoskoń i Bernadety Bar i Agaty Stącel przygotował i przedstawił społeczności szkolnej prezentację multimedialną poświęconą chorobom nowotworowym.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Uczennice klas II LO i I TL: Wiktoria Urban, Izabela Zieleń i Aleksandra Sykała zapoznały uczniów naszej szkoły z przyczynami i rozwojem chorób nowotworowych. Szczególną rolę zwrócono w tym roku na walkę z rakiem piersi.

 

Począwszy od 2012 r. nasza szkoła przyjęła na siebie rolę lokalnego lidera w realizacji założeń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Staramy się propagować w naszym rejonie zasady profilaktyki chorób nowotworowych poprzez zdrowy styl życia. Szczególną rolę odgrywają w nim zasady zdrowego żywienia, aktywność fizyczna oraz unikanie zachowań ryzykownych (np. palenia papierosów). Uświadamiamy też znaczenie badań profilaktycznych we wczesnym wykryciu
i leczeniu nowotworów.

Dodatkowym elementem spotkania była prezentacja filmu dokumentalnego Gra z rakiem w ramach realizowanego przez szkołę projektu edukacji prozdrowotnej RAKOOBRONA.

Uczniowie szkoły otrzymali podczas prezentacji różne materiały poświęcone walce z nowotworami w postaci folderów, komiksów i ulotek.

Danuta Płoskoń