Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi w naszej szkole rozpoczęły się 20 kwietnia XIV edycją szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej „W harmonii z naturą”.

 

Tematyka konkursu dotyczyła: stanu zasobów przyrody a także ich ochrony; zdrowia człowieka w kontekście zmieniających się warunków środowiska oraz problemu smogu w Polsce i na świecie.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczniów z klas II LO oraz III TŻ,
a laureatami zostali:

I miejsce – Wiktoria Urban – II LO,

II miejsce – Paulina Darasz – II LO,
Karolina Czerkies – II LO.

Uroczystego wręczenia nagród laureatom dokonała Pani Dyrektor Dorota Konieczna w obecności wszystkich uczestników konkursu oraz organizatorów – członków Szkolnego Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych: Emilii Majkowskiej, Tomasza Krupińskiego i Danuty Płoskoń.

Na zakończenie konkursu zorganizowano mały poczęstunek ekologicznymi jabłkami, symbolizującymi zdrowy styl życia, propagowany od lat w naszej szkole.