Zespół Szkół od kilku już lat współpracuje z różnymi uczelniami wyższymi Podkarpacia i nie tylko, wśród tych uczelni jest również Uniwersytet Rzeszowski. W ramach tej współpracy maturzyści z naszej szkoły uczestniczyli w dniu 30 października 2017r. w cyklu wykładów z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Wspomniane wykłady przygotowały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Historii UR. Uczniowie Zespołu Szkół wysłuchali wykładu dr Grzegorza Trościńskiego na temat: ,,Bogurodzica” i ,,Lament świętokrzyski” – dwie średniowieczne kreacje Maryi oraz wykładu dr Renaty Trawki: Kobieta w małżeństwie i w rodzinie. Oba wykłady okazały się bardzo interesujące i znacząco poszerzały wiedzę zarówno z języka polskiego jak i z historii, co wydaje się niezwykle ważne w kontekście przygotowań do ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych.

Wyjazd na uczelnię był również dobrą okazją do bliższego poznania samego Uniwersytetu, w którym na pewno spora część maturzystów podejmie naukę
w przyszłym roku akademickim. Wycieczka do Rzeszowa odbyła się pod opieką
p. L. Szymańskiej, p. M. Szlachty, p. B. Botwiny. Warto też dodać, że część kosztów przejazdu autokarem pokryła Rada Rodziców.