W ostatnią środę, czyli 13 grudnia 2017 r. miał miejsce finał X Powiatowych Konkursów Poezji Adama Mickiewicza: Recytatorskiego i Plastycznego. Konkursy związane są z obchodami Dnia Patrona w naszej szkole. Adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego oraz uczniów Zespołu Szkół. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, także wśród uczniów ZS. W opinii jury zarówno recytacje jak i prace plastyczne były bardzo ciekawe i wyróżniał je wysoki poziom artystyczny, wyłonienie laureatów nie było więc łatwe.

Po gorących obradach jury w Konkursie Recytatorskim przyznało następujące miejsca:

 

w kategorii szkoły gimnazjalne i podstawowe

I miejsce – Patrycja Wójcik – Pantalowice,

II miejsce – Michał Zięba – Rączyna,

III miejsce ex aequo– Aurelia Dietrich- Kańczuga oraz Dawid Stachiewicz – Urzejowice.

Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali:

Dominik Pawlus – Dębów,

Magdalena Kiszka – Krzeczowice,

Oliwia Ilasz – Siedleczka,

Aleksandra Barcikowska – Sietesz,

Aleksandra Orzechowska – Gać

Spośród uczniów ZS nagrodzono:

I miejsce – Monika Jawniak,

II miejsce – Martyna Kiebała.

Miejsca III nie przyznano.

W Konkursie Plastycznym w kategorii szkoły gimnazjalne i podstawowe przyznano:

I miejsce – Maria Homik – Gać,

II miejsce – Marcelina Chmura – Siedleczka,

III miejsce – Zuzanna Pieniążek – Krzeczowice,

Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali:

Barbara Świątoniowska – Urzejowice,

Natalia Drabik – Siedleczka,

Martyna Adamarek – Pantalowice.

Spośród uczniów ZS nagrodzono:

I miejsce – Patrycja Chmielecka,

II miejsce – Bartosz Zięba,

III miejsce – Anna Wołoszyn.

Wyróżnienie przyznano dla Natalii Skalskiej.

Warto dodać, że nagrody dla zwycięzców ufundowali: Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, Bank Spółdzielczy Dynów o/ Kańczuga oraz Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze.

Konkurs przebiegał w miłej, przedświątecznej atmosferze. Rozmowom na literackie i świąteczne tematy sprzyjał także mały poczęstunek przygotowany i serwowany przez uczennice Technikum Żywienia pod kierunkiem opiekunów . Nad całością imprezy czuwali organizatorzy – p. Lucyna Szymańska, p. Monika Mazur, p. Marzena Szlachta.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom Konkursów, ich nauczycielom i opiekunom. Dziękują także dyrektorom szkół za umożliwienie uczniom i opiekunom udziału w turnieju.