Takie między innymi pytania rodzi sztuka teatralna, którą obejrzeli uczniowie naszej szkoły z klasy II LO oraz III TL. Wymienione klasy w dniu 5 kwietnia 2017r. wyjechały do Rzeszowa na przygotowany przez Teatr im. W. Siemaszkowej spektakl pt. ROMANTYZM – NOWE OCZYSZCZENIE.

Sztuka budziła w widzach różnorodne emocje i oceny – od pozytywnych i akceptujących po negatywne i mocno krytyczne mimo, że reżyser widowiska zrobił wiele, aby wejść w gusta młodych ludzi. Duża rozpiętość ocen jest być może dodatkowym walorem przedstawienia. Takie dyskusje zawsze towarzyszą wyjazdom do teatru, które w Zespole Szkół stały się częstą i żywą tradycją. Wspólne wyprawy do teatru cieszą się popularnością wśród uczniów nie tylko dlatego, że zwalniają z lekcji i szkolnych obowiązków, ale przede wszystkim dlatego, że dają prawdziwy kontakt ze sztuką.

 

Warto dodać, że wyjazd na ostatnio obejrzaną sztukę w reż. Jana Nowary zorganizowała p. L. Szymańska, a opiekę nad klasami sprawowały p. M. Mazur oraz p. B. Drozd, a już teraz myślimy o następnym wyjeździe.