Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej akcji zbierania zniczy, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. Podarujmy to Światełko Pamięci tym zapomnianym, niech ta akcja będzie wyrazem pamięci o nich.

Akcja trwa do 25 października 2017 roku.
Znicze proszę przekazywać do sali 305 do p. M. Nawojskiej