W dniu 25 października 2017 roku zakończyła się zbiórka zniczy w ramach akcji „Światełko pamięci”, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. W naszej szkole zebrano 168 zniczy. Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki serdecznie dziękujemy.