W dniu 16.11.2016 r. odbył się Etap Szkolny XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w którym wzięło udział łącznie 9 uczniów z kl. II LO oraz IV  TŻ i UG. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Edyta Chohura z klasy IV TŻ i UG.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Celem tej olimpiady  jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia. Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

Olimpiada jest pierwszym krokiem do ściślejszej współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Przeworsku. Kolejnym krokiem będzie organizacja wspólnej akcji oddawania krwi pod hasłem „Ty też możesz zostań bohaterem…”

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Instytutu Medycznego w Łodzi.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały Panie: Danuta Płoskoń i Małgorzata Rożek- Ziobro.