Wykaz kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć sportowych,

zajęć artystycznych prowadzonych

nieodpłatnie przez nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Rodzaj zajęć

Klasa /liczba uczniów

Termin

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Dzień tyg.

Godz.

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

1

Kółko biologiczne

2LO/6 uczniów

wtorek

8.00-8.45

Danuta Płoskoń

2

Szkolne Koło Medialne PAUZA

20 uczniów

według potrzeb co najmniej 2x
w miesiącu

według potrzeb

Lucyna Szymańska

3

Kółko chemiczne

2LO/7 uczniów

środa

7.10-7.55

Emilia Majkowska

4

Konsultacje maturalne z j. angielskiego

4TH/

10 uczniów

piątek

14.00-14.45

Bernadetta Botwina

5

Kółko wyrównawcze

1TŻM, 1TL/
5 uczniów

według potrzeb

według potrzeb

Bernadetta Botwina

6

szkolne koło Caritas

1TL, 1TŻM, 2LO, 3TL, 3TŻ, 4TŻH/

12 uczniów

w miarę potrzeb
i organizowanych akcji charytatywnych

w miarę potrzeb
organizowanych akcji charytatywnych

Danuta Płoskoń

Katarzyna Kulig

ks. Łukasz Wilk

7

Konsultacje przedmaturalne-
j. polski

4TŻH/

16 uczniów

środa

7.00-7.55

Lucyna Szymańska

8

Zajęcia wyrównawcze/ kółko z j. niemieckiego

wszystkie klasy/1 uczeń

piątek

13.10-13.55

Agata Stącel

9

Zajęcia wyrównawcze

3TŻ, 1TŻ, 4TŻ/
15 uczniów

wtorek

14.00-14.45

Małgorzata Rożek-Ziobro

10

Zajęcia wyrównawcze-
j. polski

1TŻM, 1TL/ według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb

Lucyna Szymańska

11

Zajęcia wyrównawcze

1TŻM, 1TL/ według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb

Marta Pleśniak

12

Zajęcia wyrównawcze- przedmioty zawodowe

2 TM/
2 uczniów

poniedziałek/
według potrzeb

11.30-12.15

Ewa Jodłowska-Zając

13

Zajęcia dodatkowe z matematyki

1TŻM, 1TL, 2LO, 2TM, 3TŻ, 3TL, 4TŻH/ według potrzeb

wtorek

7.10-7.55

Beata Drozd

14

Konsultacje przedmaturalne
z matematyki

4 TŻH/15 uczniów

piątek

7.10-7.55

Beata Drozd

15

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

6 uczniów

czwartek

7.10-7.55

Beata Drozd

16

Zajęcia wyrównawcze- przedmioty zawodowe

1 TL,  3 TL/ według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb

Donata Kozłowska

17

Konsultacje przedmaturalne-
j. angielski

4 TŻ/
10 uczniów

poniedziałek

14.00-14.45

Anna Słysz

18

Zajęcia komputerowe

1 TL, 3 TL/
chętni uczniowie

według potrzeb

według potrzeb

Adam Puć

19

Kółko biblioteczne

1TŻ/ 8 uczniów

2TM/
2 uczniów

3TL/3 uczniów

2LO/2 uczniów

według potrzeb

według potrzeb

Monika Mazur

20

Zajęcia wyrównawcze
z fizyki

1TŻM, 1TL, 2TM

według potrzeb

piątek

według potrzeb

14.00-14.45

Monika Nawojska

21

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

wszystkie klasy

środa

15.00-16.00

Bernadeta Bar

22

Zajęcia wyrównawcze
z historii

1TŻM, 2TM, 3TŻ, 1TL

4 uczniów

 

środa

14.00-14.45

Marzena Szlachta