W dniu 3 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste rozdanie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych Stypendiów Starosty Przeworskiego.

GALERIA ZDJĘĆ

 

W spotkaniu uczestniczyli nasi Stypendyści wraz z rodzicami, Pani Dyrektor Dorota Konieczna i Członek Komisji Stypendialnej Pani Agata Stącel. Kryterium przyznania stypendium było uzyskanie średniej co najmniej 4,9 i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania za poprzedni rok szkolny, bądź zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym – wówczas minimalna średnia ocen to 4,75.

 

Z naszej szkoły stypendium na rok szkolny 2016/2017 otrzymało 8 uczniów:

– Wiktoria Czyż – kl. II LO

– Aleksandra Chmura – kl. II LO

– Justyna Chmiel – kl. II TM

– Patryk Argasiński – kl. III TL

– Gabriela Hałys – kl. III TL

– Ewelina Mac – kl. III TL

– Izabela Wołoszyn – kl. III TL

– Gabriela Chmura – kl. IV TH

Uczniowie wraz z rodzicami i Panią Dyrektor Dorotą Konieczną odebrali gratulacje i dyplomy z rąk Pana Starosty Zbigniewa Kiszki i Wicestarosty Janusza Owsiaka. Na zakończenie uroczystości uczniowie Iza Wołoszyn i Patryk Argasiński zostali poproszeni o udzielenie wywiadu do lokalnej telewizji Twoja TV, co było dla nich bardzo miłym wyróżnieniem.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.