17 marca 2016 roku na terenie szkoły odbył się spektakl profilaktyczny, w którym uczestniczyła cała społeczność uczniowska. „Bilet do raju” to przedstawienie ukazujące problem dopalaczy i zdrowotnych oraz społecznych skutków ich stosowania.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Poruszył także problem agresji elektronicznej, braku autorytetów i przemocy w środowisku szkolnym. Był jednocześnie konfrontacją głównego bohatera z rzeczywistością i deklaracją siły oraz determinacji do przebudowy systemu wartości i hierarchii potrzeb.

 

Organizatorem była Scena Teatralna „Kurtyna” z Krakowa, która kolejny rok współpracuje ze szkołą w zakresie organizacji programów profilaktycznych, a sponsorem – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga.

                                           pedagog szkolny