W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych 3 lutego 2016r. w Zespole Szkół w Kańczudze odbyło się spotkanie z panią dr Ireną Kozimalą – autorką książki Żołnierze wyklęci.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim 1944-1956. Publikacja przedstawia historię antykomunistycznych oddziałów partyzanckich działających w okolicach Przeworska po II wojnie światowej. Omawia strukturę, metody walki i rolę podziemia w ówczesnej sytuacji politycznej. 

Prezentację książki autorka rozpoczęła od wyjaśnienia terminu „żołnierze wyklęci”, następnie przedstawiła tragiczne losy wybranych żołnierzy oddziałów „Lwowskie Dzieci” i „Warta”,  którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni, podjęli walkę z narzuconym Polsce ustrojem komunistycznym. Prześladowani, więzieni i mordowani przez komunistyczne służby, byli skazani na zapomnienie – do dzisiaj nieznane są miejsca pochówku wielu z nich.

Pani Irena Kozimala, badając protokoły przesłuchań, akta procesów sądowych, wspomnienia naocznych świadków i inne źródła, podjęła próbę dotarcia do obiektywnej prawdy o tamtych wydarzeniach i przywrócenia bohaterskim żołnierzom należnego miejsca w naszej pamięci. Autorka swoją relację wzbogaciła o prezentację multimedialną  archiwalnych zdjęć i dokumentów.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież naszej szkoły, nauczyciele z okolicznych gimnazjów oraz zainteresowani lokalną historią mieszkańcy Kańczugi. Było ono okazją do rozmowy z autorem oraz otrzymania pamiątkowego wpisu do książki.