W ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2012-2017” w dniu 16 grudnia 2016 r. uczniowie klasy I TL i I TŻM uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Przeworska. Tematyka obejmowała pogłębienie wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Zajęcia miały na celu zmianę postawy społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doświadczających negatywnych zachowań. Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu pomoże młodzieży w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami  w życiu oraz zwiększy skuteczność niesienia pomocy.