Dnia 29 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej z nich Pani Dyrektor Dorota Konieczna wręczyła świadectwa uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli szkołę, a także nagrody książkowe oraz statuetki za osiągnięcia sportowe.

GALERIA ZDJĘĆ

Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców. Druga część uroczystości była występem artystycznym przygotowanym przez uczniów z klas młodszych. Znalazły się tam   wiersze, piosenki, rady na maturę i dalsze życie. Uroczystość zakończyła się wręczeniem maturzystom przez młodszych koegów pamiątkowych upominków na szczęście. Mamy nadzieję, że te ostatnie wspólnie spędzone      w szkole chwile na długo zapiszą się w pamięci maturzystów i będą dobrym początkiem ich dorosłego życia. Życząc samych sukcesów, już dziś zapraszamy maturzystów do odwiedzania ”starej szkoły”. Zawsze będą tu mile widziani.