W związku z obchodzonym 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem Szkolny Zespół Promocji Zdrowia pod opieką Danuty Płoskoń i Grażyny Dziergi oraz Tomasza Krupińskiego zorganizował dla społeczności szkolnej prezentację multimedialną poświęconą chorobom nowotworowym.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Uczennice klasy I LO: Alesandra Chmura i Małgorzata Majewska przygotowały materiały edukacyjne, natomiast Patrycja Bielec, Wiktoria Czyż i Paulina Darasz dokonały ich prezentacji.

Uwagę zwrócono na przyczyny chorób nowotworowych, sposoby ich rozpoznawania, leczenia oraz podstawowe zasady profilaktyki. W tym roku tematem wiodącym był rak płuc i rak szyjki macicy.

Począwszy od 2012 r. nasza szkoła propaguje zalecenia „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Staramy się promować w naszym środowisku zdrowy styl życia, będący jednym z najważniejszych czynników profilaktycznych. Szczególną rolę odgrywają w nim zasady racjonalnego żywienia, aktywność fizyczna oraz unikanie zachowań ryzykownych (szczególnie palenia papierosów). Uświadamiamy też znaczenie badań profilaktycznych we wczesnym wykrywaniu i skutecznym leczeniu nowotworów.

Po zakończonej prezentacji jej uczestnicy otrzymali foldery, komiksy i ulotki o tematyce antynowotworowej.

Podsumowaniem tegorocznych obchodów Dnia Walki z Rakiem był quiz tematycznie związany z prezentacją, w którym nagrodami były świeże owoce.