W czwartek 10 marca 2016 r. grupa 23 uczniów z klasy III LO i IV TH wzięła udział w III Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozpoczęło się ono koncertem orkiestry 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

GALRIA ZDJĘĆ

 

Następnie młodzież mogła uczestniczyć w symulowanym ataku na konwój z niebezpiecznym przestępcą oraz symulowanym zatrzymaniu przemytnika. W programie znalazły się także pokazy pirotechniczne – detonacja ładunku wybuchowego, pokaz gaszenia płonącego tłuszczu, musztry paradnej i dawnego umundurowania policyjnego. Były też prezentacje psów służbowych pracujących w różnych służbach mundurowych, pokazy resuscytacji, udzielania pierwszej pomocy i działania alko gogli. Ponadto w programie znalazły się badania na wariografie, zajęcia na torze sprawnościowym, symulowane oględziny miejsca zdarzenia kryminalnego oraz pokaz technik obezwładniania. Nie zabrakło też wojskowej grochówki.
Na parkingu kampusu WSPiA w Rzeszowie można było zobaczyć sprzęt Komendy Wojewódzkiej Policji, która zaprezentowała m.in. robota pirotechnicznego, Busa Prewencyjnego oraz konie i psy służbowe. Swoje pojazdy specjalistyczne pokazał Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Służba Celna, Służba Więzienna, WITD i Straż Miejska w Rzeszowie.
Na Święcie pojawili się także przedstawicieli ABW oraz Komendanta Głównego Policji. Swoje stoiska zaprezentowała m.in. Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, Inspekcja Transportu Drogowego, SOK oraz Jednostka Strzelecka „Strzelec”.
Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego było też okazją do uroczystego zakończenia oraz podsumowania działalności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, w której uczniowie naszej szkoły aktywnie brali udział.