Drodzy Rodzice !

Przed Państwem dylemat i trudne pytanie: gdzie powinny kontynuować naukę Wasze dzieci? Możecie Państwo wybierać wśród propozycji szkół z Przeworska, Łańcuta, Rzeszowa itp.
Pragniemy przypomnieć o Zespole Szkół w Kańczudze – szkole bliskiej i z tradycjami. Państwa dzieci zasługują na to, by kształcić się w szkole sprawdzonej, w której kontakt z rodzicem (ze względu na bliskość) jest realny i codzienny. Naszym atutem jest połączenie tego, co współczesne i nowoczesne z tym, co tworzy życie miasta i okolicy. Dysponując odpowiednimi środkami, naszą ambicją jest wykształcenie ludzi kompetentnych, otwartych, umiejących się odnaleźć na rynku pracy. Warto uświadomić to młodym, którym wyjazd do szkoły w większej miejscowości kojarzy się z rozrywką i wolnością. W istocie często dochodzić tam może do zagubienia się młodego człowieka.

 

Zachęcamy do przełamania stereotypu, że tylko szkoły duże i wielkomiejskie potrafią dobrze edukować. Uzyskiwane wyniki egzaminów zewnętrznych dowodzą, że dobra edukacja to cecha szkół niewielkich, ale solidnych. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów:

(…) Czasy nauki w LO w Kańczudze wspominam bardzo mile (…) liceum bardzo dobrze przygotowało mnie edukacyjnie i mentalnie do dalszej nauki, na studiach nigdy nie czułem się gorszy od rówieśników z innych miejscowości. Zachęcam do podjęcia nauki w Zespole Szkół, to szkoła o wielkich tradycjach, bardzo dobrze przygotowująca do dalszego kształcenia i życia, nauka w niej otwiera drzwi   w świat ludzi dorosłych.

                                   mgr Janusz Owsiak, Wicestarosta Przeworski

W moich wspomnieniach szkoła ta zapisała się bardzo pozytywnie. (…) Uzyskana wiedza przekazana przez profesjonalną kadrę, utorowała mi drogę do studiów wyższych
i podyplomowych. Z pełną satysfakcją mogę zarekomendować Zespół Szkół uczniom, którzy wahają się przed wyborem szkoły średniej (…).
 

                                   mgr Paweł Kuźma, Kierownik BS Dynów o /Kańczuga

                                        absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie  

(…) Dzięki dobremu przygotowaniu bez problemu zdałam maturę, a następnie egzamin wstępny na wymarzoną biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jestem adiunktem naukowo – dydaktycznym w Zakładzie Biochemii Glikokoniugatów i prowadzę badania podstawowe w zakresie biologii chorób nowotworowych i autoimmunizacyjnych. Myślę, że LO w Kańczudze może być dobrym punktem startu.

                                 dr Ewa Pocheć, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, iż uzyskana przeze mnie podczas czterech lat nauki
w liceum wiedza, była solidną podstawą do kontynuacji nauki zarówno na studiach magisterskich jak też później na studiach doktoranckich. (…) Rzetelność, fachowość i wysoki poziom prowadzonych zajęć sprawiały, że z przyjemnością uczestniczyło się w zajęciach. (…) Czuję się dumna, że jestem absolwentem LO w Kańczudze.

                               dr Małgorzata Kuźma, Dyrektor ZEAS w Kańczudze

                  Zapraszamy do odwiedzenia szkoły!

       Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Kańczudze