14 czerwca pod hasłem „Gram czysto – jestem aktywny” odbyła się IX edycja Happeningu, który od początku swego istnienia jest wyrazem protestu wobec wszelkich form przemocy i wyrazem wsparcia dla ludzi uwikłanych w przemoc.

GALERIA ZDJĘĆ

 

W bieżącym roku happening miał nieco inny charakter niż w latach poprzednich – przede wszystkim główna część imprezy odbywała się poza szkołą. Uczniowie wszystkich klas zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej i poznali historię rodziny Ulmów, która za niesienie pomocy Żydom zapłaciła najwyższą cenę. Obejrzeli również wystawę prezentującą wielu innych Polaków z Podkarpacia ratujących Żydów. Było to inspiracją do dyskusji na temat przemocy i dyskryminacji w szczególnych, wojennych okolicznościach oraz w obecnym czasie.