19 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyła się gala finałowa projektu, realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP „Przedsiębiorczość w praktyce”.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Projekt był realizowany od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. Z naszej szkoły w projekcie brało udział dwie klasy pierwsze tj. kl.1LO i kl.1TM, zaś w konkursie w ramach projektu uczestniczyło 3 zespoły po 3 osoby z każdej klasy.

 

Na gali finałowej naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły 3 – osobowe w składzie:

Patrycja Bielec – kl. 1LO, Karolina Czerkies – kl. 1LO, Wiktoria Urban – kl. 1LO oraz Justyna Chmiel – kl. 1TM, Marcin Świętoniowski – kl. 1TM, Kamil Wołowiec – kl. 1TM wraz z opiekunami P. Donatą Kozłowską i P. Ewą Jodłowska-Zając.

Patronem honorowym projektu był Marszałek Województwa Podkarpackiego. Patronem honorowym gali finałowej był Prezydent Miasta Rzeszowa. W uroczystości podsumowania projektu uczestniczyli:  Katarzyna Kuczmenda, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Henryk Wolicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty,  Beata Rapa, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, Stanisław Wasilewski dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie,  Tomasz Janeczek dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, Jacek Pasternak kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz  WUP w Rzeszowie, przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz  media lokalne. 

Gala składała się z czterech części:

I) Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

Blisko 100 uczestników  projektu  wraz z nauczycielami odwiedziło Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego. Uczniowie spotkali się z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Cyprysiem oraz Waldemarem Szumnym z Kancelarii Zarządu. Poznali tajniki funkcjonowania sejmiku oraz zadania jakie realizuje samorząd województwa.

II) Finał konkursu

Do finału konkursu zakwalifikowało się 6 trzyosobowych zespołów z 25 szkół, realizujących zadania konkursowe. Zadania te dotyczyły zagadnień, omawianych szczegółowo podczas zajęć warsztatowych w ramach poszczególnych modułów projektu: Zakładanie i finansowanie działalności gospodarczej, kredyty i dofinansowania, rozliczenia z tytułu ubezpieczeń
i podatków.

Zasadnicza część finału konkursu polegała na prezentacji  biznesplanów przedsięwzięć  rozwiązujących ważny lokalny problem. W jury konkursowym zasiadali przedstawiciele NBP, ZUS, IS, WUP, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

III) Przykład dobrej praktyki

Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznać się z ciekawym pomysłem na biznes podczas spotkania z Tomaszem Madejem, pomysłodawcą i  twórcą przedsiębiorstwa start – up „Mądry dzieciak”.

IV) Debata promująca przedsiębiorczość

Ważnym podsumowaniem projektu była debata promująca przedsiębiorczość . Debatę poprowadził dr Grzegorz Hajduk z Uniwersytetu Rzeszowskiego a jej uczestnikami byli: Beata Rapa, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP, Jacek Pasternak, kierownik  Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz  WUP w Rzeszowie, Tomasz Janeczek, dyrektor IS
w Rzeszowie, dr Dariusz Wyrwa z Politechniki Rzeszowskiej, przedstawiciele ZUS, Urzędu Marszałkowskiego oraz uczniowie z ZSE w Rzeszowie, ZS nr 2 w Rzeszowie, ZSL w Leżajsku. Uczniowie uczestniczący w debacie zwracali uwagę na problemy młodych przedsiębiorców, z którymi spotkali się uczestnicząc w warsztatach i realizując zadania konkursowe  w ramach projektu. Uczestniczący w debacie przedstawiciele instytucji  otoczenia bezpośredniego biznesu, podkreślali  otwartość tych instytucji  na współpracę
w rozwiązywaniu problemów i wskazali działania wspierające mały i średni biznes.